Risker med Risk – Praktiska utmaningar och insikter med riskhantering inom informationssäkerhet

Risken att bli utsatt för digitala hot ökar samtidigt som hoten har ändrat form. En central punkt inom hantering av informationssäkerhet är riskhantering, processen för att identifiera, associera, och hantera informationstillgångars konfidentialitet, riktighet, och tillgänglighet. Men vad är en risk egentligen, och för vem? Vad är tillgångarna vi behöver skydda? Kom och hör om några … Fortsätt läsa Risker med Risk – Praktiska utmaningar och insikter med riskhantering inom informationssäkerhet